FROG Online Identity motiverer unge mennesker til å skape den forandring de ønsker seg. Tillit og verdighet er to helt sentrale begrep i vårt arbeid.
FROG Online
Hva er FROG Online?
Hva er FROG Online?
Vår visjon
Vi jobber for å løse det betydelige samfunnsproblemet som frafall i utdanning og utenforskap blant unge mennesker representerer.

Vi vil at alle som vokser opp skal ha muligheten til å skape verdighet i sitt eget liv, og i sin relasjon til samfunnet.
Hva gjør vi?
Vi tilbyr en metodisk trening som driver deltakeren gjennom en prosess hvor målet er å bygge trygge mennesker som kan bidra i samfunnet både faglig, sosialt og på områder for selvmestring.
Hva gjør vi?
Hvem er vi?
Hvem er vi?
FROG Online Identity leveres av lyk-z & døtre as, som er et familieeid as med hovedkontor i Skien. Vi har knyttet til oss dyktige personer i styre, administrasjon, prosjekter og drift.

FROG Film
Loading movies...
FROG online identity leveres av lyk-z & døtre as.